Tarievenlijst Tandheelkunde

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2018.

Verdoving

Code M/T* Prestaties Tarief
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving 13,81
A15 Oppervlakte verdoving 7,18
A20 Behandeling onder algehele narcose **

Verdoving door middel van een roesje

Code M/T* Prestaties Tarief
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) 27,63
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) 27,63
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) 35,22

Consultatie en diagnostiek

Code M/T* Prestaties Tarief
C11 Periodieke controle 21,00
C13 Probleemgericht consult 21,00
C22 Schriftelijke medische anamnese 21,00
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan 99,46
C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan 27,63
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak 55,26
C80 Mondzorg aan huis 16,58
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose 44,21
C85 Weekendbehandeling 21,00
C86 Avondbehandeling 21,00
C87 Nachtbehandeling 21,00

Wortelkanaalbehandelingen

Code M/T* Prestaties Tarief
E01 Wortelkanaalbehandeling consult 21,00
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult 38,68
E03 Consult na tandheelkundig ongeval 30,39
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten 46,02
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal 99,46
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen 143,67
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen 187,87
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen 232,08
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting 16,58
E31 Snij-/ hoektand 110,51
E32 Premolaar 154,72
E33 Molaar 198,93
E34 * Aanbrengen retrograde vulling 22,10
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie 77,36
E37 Kijkoperatie 66,31
E40 Directe pulpa-overkapping 27,63
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval 11,05
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval 22,10
E44 Verwijderen spalk 5,53
E45 Aanbrengen rubberdam 11,05
E51 Verwijderen van kroon of brug 33,15
E52 Moeilijke wortelkanaalopening 27,63
E53 Verwijderen van wortelstift 38,68
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal 27,63
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal 27,63
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade 38,68
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie 27,63
E60 * Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel 44,21
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting 77,36
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting 49,73
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) 41,44
E64 Afsluiting van open wortelpunt 44,21
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement 44,21
E77 Initiele wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal 55,26
E78 Initiele wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal 27,63
E85 Elektronische lengtebepaling 13,81
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling 74,60
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling 55,26
E90 Inwendig bleken, eerste zitting 44,21
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting 16,58
E97 * Uitwendig bleken per kaak 69,07
E98 Materialen voor thuisbleken **

Kaakgewrichtbehandelingen

Code M/T* Prestaties Tarief
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) 138,14
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie 88,41
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling 60,78
G10 Niet-standaard beetregistratie 82,89
G11 Scharnierasbepaling 82,89
G12 Centrale relatiebepaling 77,36
G13 Protrale/laterale bepalingen 55,26
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie 497,32
G15 Voor het behouden van beethoogte 27,63
G16 Therapeutische positiebepaling 27,63
G20 Beetregistratie intra-oraal 55,26
G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding 55,26
G61 Instructie spieroefeningen 55,26
G62 * Occlusale spalk 149,19
G63 * Repositiespalk 221,03
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties 27,63
G65 * Indirect planmatig inslijpen 303,92
G66 Biofeedbacktherapie 49,73
G67 Behandeling triggerpoint 60,78
G68 * Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk 44,21
G69 * Opbeetplaat 60,78
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) 276,29
G72 Controlebezoek MRA 27,63
G73 * Reparatie MRA met afdruk 44,21

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)

Code M/T* Prestaties Tarief
H11 Trekken tand of kies 41,44
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 30,94
H21 Kosten hechtmateriaal 5,83
H26 Hechten weke delen 60,78
H33 * Hemisectie van een molaar 66,31
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap 66,31
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak 49,73
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje 33,15
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting 66,31
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting 88,41
H44 Primaire antrumsluiting 60,78
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling 55,26
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling 16,58
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak 77,36
H60 Marsupialisatie 77,36
H65 Primaire sluiting 149,19
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak 77,36
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak 149,19
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak 104,99
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak 176,82
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B 55,26

Implantaten

Code M/T* Prestaties Tarief
J01 Initieel onderzoek implantologie 61,27
J02 Verlengd onderzoek implantologie 94,26
J03 * Proefopstelling 127,25
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan 42,42
J06 Vrijleggen foramen mentale 28,28
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik **
J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond 18,85
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft 226,22
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting 141,39
J11 Prepareren donorplaats 127,25
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft 136,67
J13 * Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting 65,98
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft 80,12
J16 * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft 80,12
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte 122,54
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad 56,55
J19 Toeslag esthetische zone 61,27
J20 * Plaatsen eerste implantaat, per kaak 215,38
J21 * Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond 77,29
J22 * Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond 108,40
J23 * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) 70,69
J24 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond 23,56
J25 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond 42,42
J26 Moeizaam verwijderen implantaat 155,53
J27 * Vervangen implantaat 215,38
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste 98,97
J31 Volgende bindweefseltransplantaat 47,13
J32 * Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef 108,40
J33 * Kosten implantaat 302,70
J40 * Twee magneten/drukknoppen 146,10
J41 * Elke volgende magneet, drukknop 32,99
J42 * Staaf tussen twee implantaten 193,23
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak 61,27
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon 23,56
J50 * Boven- en onder klikgebit 485,43
J51 * Onder-klikgebit 315,76
J52 * Boven-klikgebit 315,76
J53 * Omvorming klikgebit 94,26
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten 122,54
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten 141,39
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten 164,95
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten 80,12
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten 103,68
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten 127,25
J60 Specifiek consult nazorg implantologie 51,84
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie 84,83
J70 * Opvullen zonder staafdemontage 131,96
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten 164,95
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten 188,52
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten 212,08
J74 * Reparatie zonder staafdemontage 51,84
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten 98,97
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten 122,54
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten 146,10
J80 * Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit 479,77
J97 Overheadkosten implantaten 169,23
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie 95,77

Preventieve mondzorg

Code M/T* Prestaties Tarief
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten 12,39
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten 12,39
M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten 12,39
M05 Beslijpen en/of behandelen melkelement 24,87
M10 Fluoridebehandeling, methode I 27,63
M20 Fluoridebehandeling, methode II 22,10
M32 * Eenvoudig bacteriologisch onderzoek 16,58
M61 * Mondbeschermer 24,87

Kunstgebitten

Code M/T* Prestaties Tarief
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw 38,68
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw 82,89
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw 55,26
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw 82,89
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit 38,68
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk 16,58
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk 44,21
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen 82,89
P14 Individuele afdruk met randopbouw 60,78
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen 165,77
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 60,78
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur 55,26
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 16,85
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak 165,77
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak 221,03
P27 Reoccluderen 55,26
P28 Naregistratie en remounten 55,26
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit 44,21
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak 359,17
P31 * Wortelkap met stift 138,14
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls 82,89
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling 55,26
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen 226,55
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen 309,44
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw 27,63
P37 Frontopstelling in aparte zitting 33,15
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur 60,78
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone 82,89
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element 13,81
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk 27,63
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling 27,63
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen 33,15
P45 * Noodkunstgebit 110,51
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw 38,68
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw 82,89
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw 55,26
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw 82,89
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit 38,68
P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk 16,58
P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk 44,21
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit 33,15
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit 27,63
P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage 154,72
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk 44,21
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk 44,21

Kronen en bruggen

Code M/T* Prestaties Tarief
R08 * Eenvlaks composiet inlay 66,31
R09 * Tweevlaks composiet inlay 127,09
R10 * Drievlaks composiet inlay 165,77
R11 * Eenvlaksinlay 99,46
R12 * Tweevlaksinlay 154,72
R13 * Drievlaksinlay 221,03
R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin 27,63
R24 * Kroon 243,13
R28 * Endokroon, indirect vervaardigd 66,31
R29 * Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening 49,73
R31 Opbouw plastisch materiaal 55,26
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode 55,26
R33 * Gegoten opbouw, directe methode 110,51
R40 * Eerste brugtussendeel 165,77
R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 82,89
R46 * Brugverankering, per anker 55,26
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen 138,14
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk 27,63
R55 * Gipsslot met extra afdruk 27,63
R60 * Plakbrug zonder preparatie 110,51
R61 * Plakbrug met preparatie 165,77
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 38,68
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee 22,10
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker 60,78
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond 60,78
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal 33,15
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje 22,10
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties 22,10
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug 55,26
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon 27,63
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element 27,63
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie 66,31
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie 110,51
R80 * Temporaire, eerste voorziening 27,63
R85 * Temporaire, volgende voorziening 11,05
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk **

Tandvleesbehandelingen

Code M/T* Prestaties Tarief
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus 146,43
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus 160,25
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element 29,84
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygienist, per element 22,10
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiale tandvleesbehandeling 85,65
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiale tandvleesbehandeling 99,46
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling 44,21
T41 Beperkt consult parodontale nazorg 58,02
T42 Consult parodontale nazorg 83,99
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg 111,62
T44 Complex consult parodontale nazorg 148,64
T57 * Toepassing lokaal medicament 59,68
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus 146,43
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus 160,25
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen 179,59
T71 Flapoperatie, per sextant (een zesde deel) 276,29
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant (een zesde deel) 331,54
T73 Directe post-operatieve zorg, kort 55,26
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid 148,64
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus 143,67
T76 Tuber- of retromolaarplastiek 69,07
T80 Tandvleestransplantaat 118,80
T81 Tuber- of retromolaarplastiek 96,70
T82 Tandvleescorrectie, per element 52,49
T83 Tandvleescorrectie, per sextant (een zesde deel) 138,14
T84 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (een zesde deel) 331,54
T85 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (een zesde deel), per element 110,51
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal 179,59
T87 Kroonverlenging per element 179,59
T88 Kroonverlenging per sextant 331,54
T89 Directe post-operatieve zorg, kort 55,26
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid 148,64
T91 Pocketregistratie 33,15
T92 Parodontiumregistratie 66,31
T93 * Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling 38,68
T94 Behandeling tandvleesabces 74,60
T95 * (Draad)Spalk 22,10
T96 Uitgebreide voedingsanalyse 55,26

Uurtarieven

Code M/T* Prestaties Tarief
U05 * Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten 14,47
U20 Second opinion verricht door de Stichting TIP 180,95
U25 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten 12,59
U35 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten 14,47

Vullingen

Code M/T* Prestaties Tarief
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal 66,31
V30 Fissuurlak, eerste element 24,87
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting 13,81
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament 5,53
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje 11,05
V70 * Parapulpaire stift 11,05
V71 Eenvlaksvulling amalgaam 23,21
V72 Tweevlaksvulling amalgaam 37,02
V73 Drievlaksvulling amalgaam 48,07
V74 Meervlaksvulling amalgaam 67,41
V80 * Wortelkanaalstift 19,34
V81 Eenvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer 34,26
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer 48,07
V83 Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer 59,13
V84 Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer 78,47
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element 8,29
V91 Eenvlaksvulling composiet 44,21
V92 Tweevlaksvulling composiet 58,02
V93 Drievlaksvulling composiet 69,07
V94 Meervlaksvulling composiet 88,41

Maken en beoordelen foto's

Code M/T* Prestaties Tarief
X10 Kleine rontgenfoto 15,47
X21 Kaakoverzichtsfoto 66,31
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak 66,31
X24 Schedelfoto 29,84
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto 132,62
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 55,26

Abonnementstarieven

Code M/T* Prestaties Tarief
Z10 * Abonnement categorie A per maand 7,18
Z20 * Abonnement categorie B per maand 11,05
Z30 * Abonnement categorie C per maand 14,92
Z40 * Abonnement categorie D per maand 18,23
Z50 * Abonnement categorie E per maand 22,10
Z60 * Abonnement categorie F per maand 6,08

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiƫle tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.